Architektura i wydarzenia kulturowe w stolicy małopolski

Kraków to w gigantycznej mierze architektura sakralna. W mieście mieści się dużo zabytkowych bazylik, świątyń i klasztorów. Wśród nich na pewno na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się na Rynku Głównym Starego Miasta Kościół Mariacki. Tak w samej rzeczy to jest to budowla, gdzie jesteśmy w stanie mówić o dwóch atrakcjach krajoznawczych traktujących zabytków. Jest tak dlatego, iż sama świątynia jest już rozległym kościołem, a przecież wewnątrz znajduje się ołtarz Wita Stwosza. Z racji swej nazwy kościół ten stoi na tak oznaczanym Placu Mariackim. Ta gotycka budowla powstawała na powierzchni XIV oraz XV wieku.

Reprezentatywne są tutaj dwie wieże, z których jedna mierzy 82 metry wysokości, a druga 69 metrów. Na szpicy wyższej z baszt mieści się korona. Baszty nakryte są tak nazywanymi hełmami, jakie pochodzą z dwóch epok. Jeden z nich pochodzi z gotyku, a drugi jest odzwierciedleniem późnego renesansu. Kościół składa się z wielu kaplic, posiada też stare organy kościelne. Należałoby także wspomnieć, że na wyższej z wież, która zwana jest Hejnalicą odgrywany jest przez trębacza, każdego dnia, co godzinę Hejnał Mariacki.

Na tejże wieży mieści się też dzwon zegarowy z 1530 roku. Niemniej jednak kluczowym celem podróżników jest zobaczenie wspomnianego ołtarza. Niekiedy jest on także nazywany Ołtarzem Mariackim w Krakowie. To duże dzieło ukazuje kunszt artysty, który zadbał o każdy szczegół wykonując wszystkie rzeźby oraz płaskorzeźby. Jedną z atrakcji turystycznych Krakowa jest tak zwana Smocza Jama – przetestuj też inne Kraków Wydarzenia.

Ta jaskinia krasowa znajduje się tuż przy wzgórzu wawelskim, a blisko niej stoi pomnik autorstwa Bronisława Chromego, przedstawiający smoka, który według legendy zamieszkiwał omawianą jamę. Jej koronny ciąg to blisko 81 metrów długości i jest on udostępniony dla wędrowców. Pozostałe części pieczary są niedostępne dla odwiedzających. Przy wyjściu zamykanym kratą trafiamy na wiślański brzeg. Aby dostać się do środka trzeba zejść na 21 metrów w dół, po krętych schodach prowadzących z zamku. Jaskinia składa się z trzech komór, a najogromniejsza z nich jest wysoka na 10 metrów i długa na 25. By ściany i sklepienie nie zagrażały zwiedzającym zostały zabezpieczone murkami oraz filarami z cegieł.